Trong năm vừa qua, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với các vụ án hình sự, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội về tỉ lệ chấp nhận kháng nghị; nâng cao chất lượng hoạt động xét hỏi, tranh tụng của KSV tại phiên tòa…

Trong năm, lãnh đạo Viện cấp cao 2 đã chú trọng, đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác như yêu cầu các KSV cao cấp phải tăng cường vai trò, trách nhiệm và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy chế của Ngành về nhiệm vụ, quyền hạn khi tham gia các phiên tòa, phiên họp; thực hiện đúng quy định về thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị và báo cáo ngay với Viện trưởng về kết quả phiên tòa có kháng nghị của VKS.

leftcenterrightdel
 Viện cấp cao 2 triển khai quy chế phối hợp tại VKS địa phương

Đơn vị cũng tổ chức thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm trong đơn vị đối với các trường hợp rút kháng nghị, kháng nghị không được Tòa án (TA) chấp nhận; ban hành phiếu đánh giá chất lượng hồ sơ kiểm sát; báo cáo đề xuất kháng nghị phải có căn cứ và nêu rõ vi phạm nghiêm trọng của TAND cấp dưới; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với những vụ án thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bị cáo kêu oan…

Trong năm, tỉ lệ nghiên cứu, giải quyết án phúc thẩm đạt 100%; thụ lý, giải quyết hồ sơ theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đạt 90,04%, trong đó hồ sơ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỉ lệ 88,75%, vượt chỉ tiêu Ngành đề ra 8,87%. Đơn vị cũng kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án thuộc thẩm quyền, đã ban hành 14 kháng nghị phúc thẩm và 33 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tỉ lệ số kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện cấp cao 2 trên tổng số vụ án được Tòa án cấp cao (TACC) xét xử theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên sửa, hủy án là 95,91 %, vượt 85,91% so với chỉ tiêu Ngành đề ra.

Tỉ lệ kháng nghị phúc thẩm đạt 73,68%, tăng 9,53% so với cùng kỳ năm trước và vượt 3,68% so với yêu cầu của Quốc hội và Ngành đề ra. Tỉ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện cấp cao 2 được Tòa án chấp nhận đạt tỉ lệ 100%, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và vượt so với chỉ tiêu Ngành và Quốc hội đề ra. Tỉ lệ số bị án Viện cấp cao 2 đã kháng nghị giám đốc thẩm nhưng sau đó đã rút kháng nghị 2,89%, đạt so với chỉ tiêu Ngành đề ra.

leftcenterrightdel
 Một phiên tòa rút kinh nghiệm của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng

Số lượng vụ án bị hủy để điều tra, xét xử có giảm so với cùng kỳ năm trước trong tổng số vụ án đã xét xử. Các vi phạm pháp luật đã được Viện cấp cao 2 phát hiện và đề nghị hủy án để điều tra, xét xử lại, điển hình là Bản án đã tuyên không đúng về hành vi phạm tội, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và người đồng phạm, vi phạm quy định về điều kiện cho hưởng án treo, vi phạm trong việc xác định nhân thân dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật…

Tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp, đặc biệt là trong công tác xét xử có xu hướng tăng; thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện cấp cao 2 đã ban hành  kiến nghị tăng 9,09% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị cũng yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức hữu quan chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm và đã được các cơ quan hữu quan chấp thuận đạt trên 95%.

Trong năm 2020, Viện cấp cao 2 đã xây dựng chuyên đề "Giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự", chuyên đề "Nhận diện tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên" và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác THQCT và KSXX nhằm phục vụ tổ chức các Hội nghị chuyên đề đối với các VKSND tỉnh, thành phố trong khu vực. Phối hợp TACC tổ chức 15 phiên tòa rút kinh nghiệm/7 KSV cao cấp, hoàn thành vượt chỉ tiêu của Ngành đề ra. Kịp thời báo cáo Vụ 7 – VKSND tối cao xem xét đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm 30 bản án, quyết định của TAND cấp cao vì trái quan điểm xét xử, trong đó có nhiều báo cáo đã được Ngành cấp trên chấp nhận ban hành kháng nghị.


Xuân Nha