Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND (Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên cùng các đồng chí Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm qua, Ban Chỉ đạo đã thực hiện tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao kiện toàn Ban Chỉ đạo. Đồng thời, Ban Chỉ đạo đã ban hành các văn bản như chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ trong toàn Ngành; các báo cáo tổng kết, kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ; thông báo rút kinh nghiệm về một số thiếu sót, vi phạm thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018, 2019 trong ngành KSND.

Cùng với đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành và ban hành kết luận kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND tỉnh Lào Cai, Hà Nam, Lâm Đồng, Hậu Giang…

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo; về kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại một số VKSND cấp tỉnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban Chỉ đạo đạt được trong năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả công tác của Ban Chỉ đạo đã góp phần đảm bảo triển khai tốt các quy định của Đảng, nhà nước về thực hiện dân chủ trong nội bộ ngành KSND; trong các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát; trong quan hệ công tác với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và công dân.

Đồng thời, phát huy được quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Huy Tiến đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó phải bám sát vào Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2020. Đồng thời, phải có trách nhiệm thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị mình.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND tại các đơn vị, VKSND cấp tỉnh.

Trong đó, lưu ý việc kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ phải đánh giá đúng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND các cấp. Kết luận kiểm tra phải khách quan, phát hiện được những ưu điểm, cách làm sáng tạo để nhân rộng trong toàn Ngành; đồng thời, chỉ ra những thiếu sót và kiến nghị xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

Mặt khác, Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ngành liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành KSND.

Đắc Thái