leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi tiêu hủy vật chứng

Theo đó, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản được thành lập gồm Chấp hành viên Chi cục THADS là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Phòng tài chính - Kế hoạch thị xã làm thành viên. Đại diện VKSND thị xã Chơn Thành có đồng chí Trương Văn Sa - Kiểm sát viên tham gia thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong suốt quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Vật chứng, tài sản được đưa ra tiêu hủy lần này gồm: 7 gói ma túy loại Methamphetamine; 13 thanh kim loại và các vật chứng khác như quần, áo, nón bảo hiểm….

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng và đầy đủ những tang vật, vật chứng được thể hiện trong bản án của Tòa án và quyết định thi hành án.

Sau khi kiểm tra, Hội đồng thống nhất áp dụng các biện pháp tiêu hủy phù hợp với từng loại vật chứng, tài sản là đốt cháy những vật dễ cháy; đối với những vật không đốt cháy được thì bẻ cong hoặc làm biến dạng đến mức không thể sử dụng được; đối với ma túy thì hòa vào nước và đổ bỏ.

Qua kiểm sát, Kiểm sát viên đại diện VKSND thị xã Chơn Thành nhận thấy thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đúng theo Quyết định thành lập và đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Nguyễn Hằng