leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc-Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có Ban lãnh đạo VKSND tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó trưởng phòng trực thuộc, Kiểm sát viên trung cấp; Hội nghị kết nối đến 8 điểm cầu VKSND cấp huyện với 82 đại biểu tham dự.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của Ngành. Thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu nghiệp vụ, không xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc Tòa tuyên bị cáo không phạm tội.

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao; các vi phạm trong hoạt động tư pháp được phát hiện kịp thời, qua đó đã ban hành 16 kháng nghị, 24 kiến nghị khắc phục vi phạm, 7 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, được các cơ quan hữu quan chấp nhận, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa phương.

Đơn vị chấp hành nghiêm chế độ báo cáo của Ngành, báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành có nhiều đổi mới, nội bộ đơn vị đoàn kết, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế như: án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, án bị huỷ, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Tại Hội nghị có 14 ý kiến tham luận và thảo luận, nêu lên những cách làm hay, biện pháp khắc phục hạn chế thiếu sót, để nâng cao chất lượng công tác, đồng thời, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự phát biểu tại Hội nghị. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc - Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-VKSTC ngày 26/5/2022 về thực hiện phong trào thi đua: ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong các mặt công tác, có phương pháp, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Ngành, giữ gìn phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong người cán bộ kiểm sát; phòng ngừa và chống tiêu cực nội bộ, thực hiện tốt văn hóa công sở.

Viện trưởng các VKSND cấp huyện được kiểm tra trong 6 tháng đầu năm, chỉ đạo khắc phục hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cuối năm VKSND tỉnh sẽ phúc tra, đối với các đơn vị không được VKSND tỉnh  kiểm tra, phải tổ chức tự kiểm tra, để phát hiện khắc phục hạn chế. Các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và Kiểm sát viên phụ trách địa phương tăng cường theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án.

Các đơn vị chú ý thực hiện các khâu trọng tâm, đột phá, sơ kết nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực hành sự; rà soát chỉ tiêu nghiệp vụ chưa đạt theo kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu cả năm trong tháng 10 năm 2022, nhất là các chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát, ban hành kháng nghị, kiến nghị vi phạm, kiến nghị phòng ngừa…..Tiếp tục phối hợp Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự, hành chính. Chú ý nâng cao chất lượng các phiên tòa dự thi “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý VKSND hai cấp theo hướng dẫn của VKSND tối cao; tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác thanh tra nghiệp vụ theo kế hoạch và đột xuất, thường xuyên kiểm tra kỷ luật nội vụ, văn hóa công sở, phát hiện kịp thời vi phạm để sửa chữa, khắc phục.

Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp việc đưa đi đào tạo, bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch của VKSND tối cao gắn với hình thức tự đào tạo, tập huấn chuyên đề tại đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm các Quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ và các thông báo rút kinh nghiệm của cấp trên, để Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hạn chế sai sót trong quá trình kiểm sát.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, thống kê của Ngành; tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực  hiện có hiệu quả việc số hóa hồ sơ phục vụ tốt cho công tác nghiệp vụ.  Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng định mức, đúng tiêu chuẩn và thanh, quyết toán đúng quy định của Nhà nước./.

Ngọc Dung - TP