leftcenterrightdel
Lãnh đạo VKSND, Công an, Sở Tư pháp và Tòa án tỉnh Sóc Trăng ký kết quy chế phối hợp. (Ảnh: K.N)

Theo đó, quy chế phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng gồm: 3 chương, 13 điều quy định cụ thể các nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục tiêu phối hợp, nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và ngưới có thẩm quyền tiến hành tố tụng, phối hợp giải thích, thông báo, thông tin, bảo đảm sự có mặt của người thực hiện trợ giúp pháp lý là người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi tiến hành các hoạt động tố tụng, phối hợp trong công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho người tiến hành tố tụng và người thực hiện trợ giúp pháp lý,…

Quy chế cũng nêu rõ mục tiêu, nguyên tắc của quy chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm triển khai có hiệu quả các quy định về tố tụng trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính bảo đảm quyền của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc trợ giúp pháp lý; bảo đảm tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; hoạt động phải thống nhất, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện hỗ trợ nhau và bảo đảm chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Sóc Trăng