Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), VKSND tối cao và đại diện lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo Phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Khối thi đua số 1 - VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Khối thi đua số 1 - VKSND tối cao gồm các đơn vị: Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Khối phó Khối thi đua số 1; Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5); Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 1); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) và Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4).

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua số 1 cho thấy: Ngay từ đầu năm 2022, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 1 đã quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.

Theo đó, Khối thi đua số 1 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm và kiến nghị phòng ngừa đều đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, riêng Cơ quan điều tra VKSND tối cao có số kiến nghị tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2021.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ 1-VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Công tác thông báo rút kinh nghiệm đối với VKSND cấp dưới được chú trọng; công tác hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị đạt kết quả cao với tỷ lệ giải quyết chung của toàn Khối là 89,1%; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố có yêu cầu xác minh; 100% các vụ án có yêu cầu điều tra, nhiều vụ án có yêu cầu điều tra lần 2, lần 3; 100% các trường hợp phê chuẩn bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng trước khi đề xuất phê chuẩn; tỉ lệ tham gia hỏi cung các bị can đạt 100%; tỉ lệ khám phá tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt hơn 74%, vượt chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra…

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua số 1 cũng có nhiều đổi mới. Các đơn vị trong Khối đã phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua, các cuộc thi về nghiệp vụ cũng như tập huấn, tự đào tạo trong nội bộ đơn vị thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ 1 - VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong Khối thi đua số 1 đạt được trong năm 2022. Kết quả của các đơn vị góp phần quan trọng vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Vụ trưởng Vụ 1 - VKSND tối cao Nguyễn Tiến Sơn đề nghị các đơn vị trong Khối thi đua số 1 phát huy kết quả đạt được, tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao phát động.

Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, đơn vị, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ, thể hiện rõ vai trò công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; bảo đảm các hoạt động tư pháp tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết tốt các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Các thành viên trong Khối tại Hội nghị.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều tra và giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự. Chú trọng và tăng cường các biện pháp phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong kiểm tra, xác minh và tiến hành các biện pháp điều tra để đảm bảo thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Tiếp tục chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, tăng cường tính chủ động trong việc nắm tình hình vi phạm, tội phạm, chỉ đạo, hướng dẫn VKSND địa phương trong  xử lý tội phạm thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý.

Tại Hội nghị, trên cơ sở kết quả tự chẩm điểm thi đua, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 1 đã thảo luận, thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân trình các cấp có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua Khối cho một số đơn vị. Đồng thời, suy tôn Vụ 3 làm Khối trưởng, Vụ 4 làm Khối phó Khối thi đua số 1 - VKSND tối cao năm 2023.

TG-PV