leftcenterrightdel

Đồng chí Đặng Dư Phương - Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau, Cụm trưởng phát biểu khai mạc hội nghị. 

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Đặng Dư Phương - Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau, Cụm trưởng và đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bạc Liêu, Cụm phó.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Bằng - Chánh Văn phòng VKSND tối cao phụ trách Cụm thi đua số 11. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của VKSND các tỉnh trong Cụm.

Cụm thi đua số 11 có 6 đơn vị gồm VKSND các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng. Năm 2023, VKSND tỉnh Cà Mau được Cụm bầu chọn làm Cụm trưởng, VKSND tỉnh Bạc Liêu làm Cụm phó.

Hội nghị được tổ chức nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chia sẻ những kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Cụm thi đua để cùng nhau thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua năm 2022 của các đơn vị trong Cụm bằng video clip, qua đó đánh giá được những kết quả đạt được, những thành tích đã được khen thưởng; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, thiếu sót trong công tác thi đua, khen thưởng và kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục.

Tại hội nghị, lãnh đạo các thành viên trong Cụm đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung, tiêu chí cụ thể trong giao ước thi đua năm 2023 đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các đạo luật mới về tư pháp; thực hiện tốt, hiệu quả Quyết định số 424/QĐ-VKS ngày 25/11/2020 của VKSND tối cao ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao); tăng cường giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, tuyên truyền nhân rộng hình ảnh cán bộ, Kiểm sát viên góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị trong Cụm thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao đánh giá cao việc ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 11, bám sát vào các Chỉ thị, Nghị quyết của VKSND tối cao, nhất là Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 11 ký kết giao ước thi đua

Đồng chí Chánh văn phòng VKSND tối cao cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua cần chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; kịp thời phát hiện, giới thiệu và nhân rộng cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật để kịp thời đề nghị khen thưởng, tạo động lực cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Ngành với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”.

Cũng tại hội nghị, Đại diện lãnh đạo VKSND các tỉnh trong Cụm thi đua số 11 đã thống nhất, ký kết giao ước và tổ chức phong trào thi đua trong năm 2023.

PV - Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Kiên Giang