Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Hồi – Trưởng phòng Cục Điều tra VKSND tối cao theo dõi Cụm thi đua số 8; các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong Cụm thi đua số 8.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Liên – Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 cho biết, năm 2023, với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả” các đơn vị trong Cụm sẽ triển khai các phong trào thi đua như tiếp tục tổ chức thực hiện Phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”.

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Kim Liên - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi (Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8) phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025. Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, …

Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra; tổ chức giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua để học tập lẫn nhau, đồng thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong Cụm thi đua. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Ngành nói chung và của các đơn vị nói riêng.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị cụm thi đua số 8 ký Giao ước thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng thông qua kế hoạch tổ chức, hoạt động của Cụm và thông qua Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm. Qua các nội dung báo cáo, các đơn vị đều nhất trí cao kế hoạch tổ chức hoạt động và các nội dung Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang – Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, Cụm thi đua số 8 và các đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, trong thời gian đến các đơn vị đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội gắn với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Phấn đấu không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, lãnh, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 ký kết Giao ước thi đua, cùng phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, đưa phong trào thi đua của Cụm và từng đơn vị phát triển, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Minh Chung - X.Nha