leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, Trưởng, Phó phòng và cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 - VKSND tỉnh gồm: Văn phòng tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Thanh tra - Khiếu tố.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng, Khối trưởng Khối thi đua số 3 khẳng định việc tổ chức phong trào thi đua theo cụm, khối có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực; là điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động, qua đó đề ra các biện pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Phong trào thi đua được phát động sẽ giúp phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong Khối thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của ngành Kiểm sát Tiền Giang nói chung.

leftcenterrightdel
 Đai diện các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua

Đồng chí Võ Văn Ngoan - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Khối phó Khối thi đua số 3 VKSND tỉnh trình bày Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của VKSND tỉnh Tiền Giang và thông qua dự thảo Giao ước thi đua của Khối năm 2023.

Theo đó nội dung chính hoạt động của Khối thi đua số 3 sẽ tập trung xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng từng đơn vị trong Khối đăng ký thi đua năm 2023 theo hướng dẫn của VKSND tỉnh; sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến...

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 đã thống nhất và ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị trong Khối. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, các đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sát với nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở Giao ước thi đua đã ký kết, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 sẽ chủ động trong công việc, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; kịp thời phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền và nhân rộng những tấm gương "người tốt, việc tốt", điển hình tiên tiến; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành Kiểm sát Tiền Giang, các đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Văn Tâm - Thanh Bình