leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Mai Thúy - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”; đồng thời, phát huy những thành quả trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, VKS hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả ứng dụng phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử”.

Trong năm 2021, VKSND hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ 635 vụ, chiếm 52,1% số vụ truy tố (tăng 301 vụ=90% so với năm 2020); trình chiếu chứng cứ bằng sơ đồ, hình ảnh tại 420 phiên tòa, chiếm 31,5% số vụ xét xử (tăng 174 vụ =70,7% so với năm 2020).

Năm 2022, VKSND tỉnh Quảng Ninh xác định “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn trong điều kiện chống dịch” là một trong những khâu công tác đột phá, trong đó yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử”.

Ngày 20/1/2022, VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai ứng dụng phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử” cho Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND hai cấp tỉnh Quảng Ninh.

Sau một thời gian nghiên cứu xây dựng phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hoá và lưu trữ hồ sơ điện tử” và thực hiện thí điểm đạt hiệu quả tại một số đơn vị, Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh quyết định tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 15/3/2022, tại Hội nghị giao ban công tác quý I/2022, VKSND 2 cấp tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử” bước đầu thu được kết quả tích cực. Với 191 hồ sơ số hóa, 89 hồ sơ điện tử, số lượng cán bộ, Kiểm sát viên của cả 2 cấp đều cơ bản tự thực hiện các quy trình số hóa, lưu trữ hồ sơ điện tử, việc tra cứu, giám sát thực hiện quy trình xây dựng hồ sơ điện tử từng bước hoàn thiện và hiệu quả.

Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hình sự, trong thời gian tới, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm để triển khai ứng dụng lưu trữ hồ sơ vụ án trong các khâu thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; trong công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính,… và các khâu công tác khác của Ngành đạt hiệu quả cao.

Hoàng Hưng