Theo Thông báo, căn cứ Quyết định số 77/QĐ-VKSTC ngày 5/2/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự, VKSND tối cao thông báo số lượng tiếp nhận là 5 Giám định viên kỹ thuật hình sự; vị trí tiếp nhận gồm 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng, 3 Giám định viên.

Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tiếp nhận, Thông báo nêu rõ: Người được tiếp nhận phải đang là Giám định viên kỹ thuật hình sự của các tổ chức giám định tư pháp công lập.

Chuyên ngành cần tiếp nhận: Giám định viên âm thanh; Giám định viên kỹ thuật số và điện tử theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 5/8/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự.

Có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm phù hợp yêu cầu chuyên môn giám định và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

leftcenterrightdel
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết phê chuẩn quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao.

Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

Có đủ sức khoẻ để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

Về hồ sơ đăng ký tiếp nhận bao gồm: Đơn xin tiếp nhận có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Bản sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; Bản kiểm điểm công tác 3 năm gần nhất, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân (hoặc Thẻ căn cước) được cơ quan có thẩm quyền cấp; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 26/4 đến hết ngày 25/5/2021; địa điểm tiếp nhận: Phòng Tổ chức cán bộ Trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao (Phòng 1110), số 9 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi thẩm định hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, VKSND tối cao sẽ tiến hành các thủ tục tiếp nhận theo quy định.

P.V