Theo VKSND tối cao, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung nhằm đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quy chế 501; phụ lục thẩm quyền ký và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ trong Ngành để tổng hợp, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật, của Ngành và thực tiễn hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế 501; phụ lục thẩm quyền ký và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ đảm bảo nghiêm túc, toàn diện, chính xác, hiệu quả, thiết thực. Báo cáo kết quả đảm bảo chất lượng, đầy đủ các nội dung, bám sát tình hình của địa phương, thời gian theo yêu cầu trong đề cương của VKSND tối cao.

Về nội dung, Kế hoạch nêu rõ, tổng kết 3 năm thực hiện Quy chế 501; phụ lục thẩm quyền ký và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ. Các đơn vị báo cáo cụ thể kết quả đạt được; những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung thực hiện theo đề cương của VKSND tối cao (Vụ 8).

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Hoà Bình kiểm sát việc thi hành án của các phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh. (Ảnh minh hoạ) 

Rà soát, đối chiếu các quy định của Luật Tổ chức VKSND, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; các Chỉ thị, hướng dẫn của VKSND tối cao để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, phụ lục thẩm quyền ký và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ.

Về phương pháp tiến hành, Kế hoạch yêu cầu, VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, cấp huyện và Viện kiểm sát quân sự các cấp trong phạm vi trách nhiệm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế 501; phụ lục thẩm quyền ký và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ theo đề cương; tổng hợp những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất, kiến nghị cụ thể về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Tổ chức khảo sát, đánh giá, tọa đàm tại một số VKSND cấp tỉnh để đánh giá ưu điểm, bất cập khi thực hiện Quy chế 501; phụ lục thẩm quyền ký và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ.

Cục 2, VKSND tối cao cung cấp số liệu do đơn vị quản lý để đánh giá kết quả công tác kiểm sát theo yêu cầu.

Vụ 8, VKSND tối cao tổng hợp nội dung báo cáo của các đơn vị về kết quả thực hiện Quy chế 501, phụ lục thẩm quyền ký và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ; phối hợp với Vụ 14, VKSND tối cao cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quy chế; phụ lục thẩm quyền ký và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung trình lãnh đạo Viện ký, ban hành.

Về thời gian, Kế hoạch nêu rõ, VKSND cấp cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương và VKSND cấp tỉnh tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả của cấp mình và các đơn vị cấp dưới gửi về VKSND tối cao (Vụ 8) trước ngày 31/5/2021.

Việc đánh giá, tổng hợp kết quả, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế 501; phụ lục thẩm quyền ký, hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ và khảo sát, tọa đàm tại một số VKSND cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2021.

Dự thảo Quy chế, phụ lục thẩm quyền ký và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung được trình Hội đồng thẩm định trong Quý I năm 2022; trình Viện trưởng VKSND tối cao ký, ban hành trong Quý II năm 2022.

P.V