Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển Kiểm sát viên các ngạch năm 2020 (đợt 2).

Theo đó, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao phê duyệt đối với 710 công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp của VKSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp năm 2020 (đợt 2).

Trong đó, Kiểm sát viên cao cấp là 31 công chức, Kiểm sát viên trung cấp là 270 công chức, Kiểm sát viên sơ cấp là 409 công chức, để ra quyết định bổ nhiệm theo quy định. (Xem danh sách và kết quả điểm thi tại đây).

Quyết định cũng giao Uỷ viên Thường trực Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao chỉ đạo quyết định bổ nhiệm theo quy định.

leftcenterrightdel
 Các thí sinh làm bài thi tại một kỳ thi tuyển Kiểm sát viên. (Ảnh minh họa)  

Trước đó, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-VKSTC về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020. Việc tổ chức thi tuyển nhằm bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014. Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức ngành KSND, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát các cấp. Việc thi tuyển phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành. Bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp.

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

P.V