Ngày 24/2, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 28/KH-VKSTC về việc kiểm tra công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Viện kiểm sát địa phương trong việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 về công tác của ngành KSND năm 2020 và các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao.

Qua đó, đánh giá những ưu điểm, kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót, tồn tại, xác định nguyên nhân đề ra biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng công tác, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Theo VKSND tối cao, yêu cầu đặt ra là công tác kiểm tra phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác, trung thực kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được kiểm tra. Qua kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các đơn vị được kiểm tra.

Tập trung kiểm tra kết quả thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội giao và của Ngành quy định; kiểm tra những đơn vị còn nhiều hạn chế yếu kém; kết thúc kiểm tra, đơn vị chủ trì kiểm tra ban hành thông báo rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác cùng biết (nếu xét thấy cần thiết).

Cùng với đó, việc tổ chức, thực hiện kiểm tra phải đúng quy định của Quy chế về công tác kiểm tra trong ngành KSND; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thực hiện việc kiểm tra; tránh chồng chéo, gây lãng phí, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra.

leftcenterrightdel
VKSND cấp cao tại Hà Nội kiểm tra công tác tại VKSND tỉnh Cao Bằng. (Ảnh minh họa). 

Nội dung kiểm tra, gồm: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 về công tác của ngành KSND năm 2020, các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ năm 2020 và yêu cầu của các đơn vị Vụ 9, Vụ 10 và Vụ 12 VKSND tối cao.

Tập trung kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên, chất lượng các bài phát biểu của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát và khi tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính; các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Thời điểm kiểm tra: Số liệu, kết quả công tác phục vụ kiểm tra theo các nội dung trên của Viện kiểm sát hai cấp (tỉnh và huyện) từ 1/12/2019 đến hết 30/6/2020. Đoàn kiểm tra có thể xem xét, kiểm tra đối với các vụ, việc đã được giải quyết trước hoặc sau thời điểm kiểm tra có liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch và các hoạt động nghiệp vụ của các khâu công tác nêu trên.

Thời gian kiểm tra: Công tác kiểm tra được hoàn thành trước ngày 15/10/2020; thời gian cụ thể, Trưởng Đoàn kiểm tra sẽ thống nhất với Viện trưởng VKSND tỉnh được kiểm tra.

Đối tượng kiểm tra: VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (danh sách các đơn vị được kiểm tra sẽ thông báo sau). Thành phần đoàn kiểm tra: Lãnh đạo, Kiểm sát viên cao cấp, các thành viên khác của Vụ 9, Vụ 10 và Vụ 12 VKSND tối cao.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch số 28/KH-VKSTC nêu rõ: Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn công tác của Ngành, trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc nắm tình hình, kết quả công tác của các đơn vị Viện kiểm sát cấp dưới, các đơn vị Vụ 9, Vụ 10, Vụ 12 VKSND tối cao đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tại một số đơn vị và có thông báo cho các đơn vị được kiểm tra.

Viện trưởng Viện kiểm sát các tỉnh được kiểm tra (sau khi nhận được thông báo) căn cứ Kế hoạch này và yêu cầu của các Đoàn kiểm tra để xây dựng báo cáo phục vụ công tác kiểm tra (nội dung theo phụ lục kèm theo) và gửi trước cho Đoàn kiểm tra khi được thông báo thời gian kiểm tra.

Khi tiến hành kiểm tra tại các Viện kiểm sát địa phương, Đoàn kiểm tra sẽ nghe báo cáo của lãnh đạo VKSND tỉnh, trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, văn bản, tài liệu về từng lĩnh vực công tác được kiểm tra và trực tiếp kiểm tra từ  1 đến 2 đơn vị VKSND cấp huyện (do Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định sau khi thống nhất với Lãnh đạo đơn vị được kiểm tra).   

P.V