Ngày 13/2/2020, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND đã ban hành công văn số 478/VKSTC-BVSTBPN gửi Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Viện trưởng VKS quân sự trung ương về việc khen thưởng nữ cán bộ có thành tích tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND.

Theo công văn số 478/VKSTC-BVSTBPN, để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị công tác cán bộ nữ VKSND gắn với 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020), kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020) và để biểu dương, tôn vinh lực lượng cán bộ nữ ngành KSND, cán bộ nữ Viện kiểm sát các cấp qua 60 năm xây dựng và phát triển, VKSND tối cao hướng dẫn các đơn vị lựa chọn cá nhân nữ tiêu biểu đề nghị khen thưởng.  

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng hoa cho đại diện nữ công chức, viên chức cơ quan VKSND tối cao nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).

Cụ thể, về điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị, công văn số 478/VKSTC-BVSTBPN nêu rõ: Nữ cán bộ phải có nhiều thành tích trong công tác, trong các phong trào thi đua do Nhà nước, Ngành và các tổ chức đoàn thể phát động. Chú trọng đến những nữ cán bộ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bên cạnh đó, nữ cán bộ phải tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Đồng thời, có nhiều nỗ lực, phấn đấu vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động và công tác nơi biên giới, hải đảo (nếu có).

Về tỷ lệ đề nghị khen thưởng, công văn số 478/VKSTC-BVSTBPN nêu: Đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao 2, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKS quân sự trung ương lựa chọn 1 cá nhân tiêu biểu.

Riêng Văn phòng VKSND tối cao, Cơ quan điều tra VKSND tối cao, VKSND cấp cao 1, 3, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, VKSND TP Hồ Chí Minh lựa chọn 2 cá nhân.

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND và Tổ giúp việc lựa chọn 7 cá nhân; Ban nữ công Công đoàn VKSND tối cao lựa chọn 3 cá nhân tiêu biểu.

Hình thức khen thưởng cho nữ cán bộ tiêu biểu là Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

Về hồ sơ đề nghị khen thưởng, theo công văn số 478/VKSTC-BVSTBPN: Hồ sơ 1 bộ gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 20/2/2020 để thẩm định, trình Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND yêu cầu: Căn cứ vào công văn này đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKS quân sự trung ương xem xét, đề nghị khen thưởng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu theo quy định.
P.V