Theo đó, tại Kế hoạch số 18/KH-VKSTC về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về pháp luật đất đai trong ngành KSND nêu rõ: Việc tổ chức hội nghị nhằm phổ biến, truyền đạt có hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai qua các giai đoạn đến lãnh đạo, Kiểm sát viên và công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan để nhận thức đầy đủ và thống nhất các quy định của pháp luật về đất đai, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Hội nghị cũng nhằm trao đổi, thảo luận những kiến thức pháp luật về đất đai góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai của công chức trong toàn Ngành nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Theo Kế hoạch, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trong ½ ngày, dự kiến vào Quý II năm 2020.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự năm 2019.

Tiếp đó, VKSND tối cao cũng đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-VKSTC về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi, rút kinh nghiệm nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Hội nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của Viện kiểm sát trong khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thông qua việc tổ chức hội nghị còn nhằm cung cấp những kinh nghiệm, kỹ năng cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức được phân công nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động trong toàn Ngành.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, dự kiến được tổ chức tại TP Đà Nẵng, thời gian vào Quý II hoặc Quý III năm 2020.

Cũng theo Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương giới thiệu Kiểm sát viên có nhiều kinh nghiệm để trình bày tham luận kỹ năng chuyên sâu về các khâu công tác, như: Kỹ năng kiểm sát đơn khởi kiện, kỹ năng giải quyết vụ án hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, kỹ năng xây dựng bản phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp…

P.V