Theo Kế hoạch số 07/KH-VKSTC, việc tổ chức 2 cuộc thi nhằm thông tin, tuyên truyền về lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành KSND theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thông qua 2 cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh đẹp của cơ quan, đơn vị, người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc cải cách tư pháp và trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Hai cuộc thi là dịp để các tầng lớp nhân dân thể hiện tình cảm, niềm tin và mong muốn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất

* Cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân": đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên đang công tác, học tập trong ngành Kiểm sát nhân dân. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. (Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký không được tham gia dự thi).

Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 3/2/2020 đến hết ngày 31/5/2020 (tính theo dấu bưu điện). Tổ chức trao giải: Tháng 7/2020, dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Về hình thức: Bài thi viết sử dụng tiếng Việt, đánh máy trên giấy khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14pt. Bài dự thi không giới hạn số trang, đóng thành quyển. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi được đầu tư công phu về nội dung, trình bày đẹp, sáng tạo về hình thức, sử dụng tranh, ảnh, đồ họa minh họa. Người dự thi trả lời theo 10 câu hỏi trong Thể lệ cuộc thi (gửi kèm Kế hoạch số 07).

Về nội dung: Tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu của ngành Kiểm sát nhân dân trong 60 năm qua; về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên; cơ cấu tổ chức của VKSND tối cao theo Luật tổ chức VKSND năm 2014. Nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các giai đoạn tố tụng được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; về trách nhiệm của VKSND tối cao trong công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng. Trong hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng; về phương châm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; về việc giới thiệu nhân tố điển hình trong ngành Kiểm sát nhân dân; về việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

* Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”: Đối tượng dự thi gồm: Liên chi hội, chi hội nhà báo; các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương; Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Thời gian nhận bài thi: Tiếp tục triển khai thực hiện Bước 2 của Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” do Báo Bảo vệ pháp luật phát động từ ngày 2/5/2019. Thời hạn cuối nhận bài thi đến hết ngày 20/5/2020 (tính theo dấu Bưu điện).

Tổ chức trao giải: Tháng 7/2020, dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Về hình thức: tác phẩm dự thi là bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, ký chân dung… bằng tiếng Việt, được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14 pt, kiểu chữ Times New Roman, bài viết kèm 2-5 ảnh. Ưu tiên cao nhất cho những bài viết có tính phát hiện mới, chân thực, khách quan, gây ấn tượng, có tính thuyết phục cao, có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới xã hội.

Về nội dung thi: tác phẩm tham dự cuộc thi viết về người thật việc thật là những tập thể, hoặc cá nhân gắn với thành tựu của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Tôn vinh, nhân rộng những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến, thể hiện bản lĩnh của Kiểm sát viên khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong mọi lĩnh vực.

BVPL