Việc thi tuyển nhằm bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp cho VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014; đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Kiểm sát, trong đó có đội ngũ Kiểm tra viên của Viện kiểm sát các cấp.

Việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư). Đối với đơn vị không đảm bảo về nguồn dự thi thì không nhất thiết thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh. 

Người dự thi tuyển Kiểm tra viên cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề hoặc tương đương.

Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách ứng viên dự thi.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm tra viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

Về đối tượng tham gia dự thi Kiểm tra viên cao cấp gồm: Kiểm tra viên chính, Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Chuyên viên chính đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp cao (trừ Cơ quan điều tra, 4 đơn vị sự nghiệp công lập).

Đối tượng tham gia dự thi Kiểm tra viên chính gồm: Kiểm tra viên, Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Chuyên viên đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh (trừ Cơ quan điều tra, 4 đơn vị sự nghiệp công lập).

Trường hợp khác (dự thi Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính), căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, Ban cán sự đảng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Hình thức thi: Thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 60 phút.

Nội dung thi: Kiến thức liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính (theo các lĩnh vực của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, hình sự, dân sự, hành chính và các văn bản liên quan đang có hiệu lực thi hành).

Thời gian thi: VKSND tối cao sẽ có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Xem toàn văn nội dung Kế hoạch tại đâyke-hoach-ktv.pdf

P.V