Về nguyên tắc, Kế hoạch nêu rõ, người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

Các đơn vị tiến hành rà soát chỉ tiêu, số lượng Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp đã được VKSND tối cao giao còn thiếu tính đến ngày 31/12/2021.

Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên cao cấp, gồm: Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp trở lên công tác tại VKSND tối cao, VKS quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự cấp thứ hai; thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh. 

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND năm 2014 mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2021 (Khoản 2 Điều 79 Luật tổ chức VKSND năm 2014) đang giữ ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính trở lên phải hiện giữ hệ số lương từ 4,74 trở lên được tham gia dự thi. 

Đối với công chức công tác tại VKSND tối cao, ưu tiên cho các đồng chí công tác ở đơn vị làm nghiệp vụ. Các trường hợp khác, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Ban cán sự đảng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên trung cấp gồm: Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp trở lên công tác tại VKSND các cấp, VKS quân sự các cấp; Viện trưởng VKSND cấp huyện.

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2021 (Khoản 2 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014) đang giữ ngạch Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên được tham gia dự thi. 

Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên sơ cấp, gồm: Chuyên viên, Kiểm tra viên công tác tại VKSND các cấp và VKS quân sự các cấp. 

leftcenterrightdel
 Các ứng viên tham gia thi tuyển Kiểm sát viên. (Ảnh minh hoạ)

Về tiêu chuẩn, điều kiện, Kế hoạch nêu rõ, người đăng ký dự thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Cụ thể, đối với người dự thi Kiểm sát viên cao cấp phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp theo quy định tại Điều 75 và Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND 2014 (đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 5 năm). 

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND năm 2014 mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2021 (Khoản 2 Điều 79 Luật tổ chức VKSND năm 2014) đang giữ ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính trở lên được dự thi phải hiện giữ hệ số lương từ 4,74 trở lên được tham gia dự thi; có bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân lý luận chính trị. 

Đối với người dự thi Kiểm sát viên trung cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp theo quy định tại Điều 75 và Khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 (đã là Kiểm sát viên sơ cấp ít nhất 5 năm). 

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2021 (Khoản 2 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014) đang giữ ngạch Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên và là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đối với người dự thi Kiểm sát viên sơ cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp theo quy định tại Điều 75 và Điều 77 Luật tổ chức VKSND năm 2014. 

Bên cạnh đó, người dự thi Kiểm sát viên các ngạch còn phải được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 3 năm trước liền kề (2018, 2019, 2020) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trường hợp trong ba năm trước đó có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 1 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển.

Đạt trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát đồng ý giới thiệu tham gia dự thi.

Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú.

Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị, VKS các cấp xây dựng hồ sơ, tờ trình báo cáo VKSND tối cao trước ngày 10/8/2021. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, lập danh sách người dự thi, báo cáo Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên trước ngày 20/8/2021. 

Hình thức thi: Thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 60 phút hoặc thi vấn đáp không quá 30 phút.

Nội dung thi: Kiến thức liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp (theo các lĩnh vực của Luật tổ chức VKSND, hình sự, dân sự, hành chính.. và các văn bản liên quan đang có hiệu lực thi hành).

Thời gian tổ chức thi: Dự kiến tháng 10/2021 và được chia làm 2 đợt: Đợt 1: Thi Kiểm sát viên cao cấp, đối tượng thi là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; Đợt 2: Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp cho các đối tượng còn lại. 

Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với ứng viên của các tỉnh từ Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào.

P.V