Theo đó, việc thi tuyển nhằm mục đích tuyển chọn, bổ nhiệm đủ số lượng chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của đội ngũ công chức ngành Kiểm sát, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát các cấp.

Yêu cầu của việc thi tuyển là bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngạch chức danh khi được bổ nhiệm.

Nội dung thi phải sát với yêu cầu thực tiễn; bảo đảm cho người dự thi phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi chức danh.

Bên cạnh đó, việc thi tuyển phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành.

Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư); trừ trường hợp đơn vị có khó khăn, không đảm bảo về nguồn dự thi thì không nhất thiết thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi.

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu rõ, đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên cao cấp gồm: Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh.

Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp trở lên; Kiểm tra viên cao cấp đang công tác tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương.

Đối với người dự thi công tác tại VKSND tối cao, ưu tiên cho các đồng chí công tác tại các đơn vị làm nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Các trường hợp khác, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Ban cán sự đảng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên trung cấp gồm: Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện.

Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp trở lên; Kiểm tra viên chính đang công tác tại VKSND các cấp, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Người dự thi là Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại VKSND cấp huyện có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND cấp tỉnh thì Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND cấp tỉnh. Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm điều động, bố trí công chức ở VKSND cấp tỉnh đến VKSND cấp huyện để đảm bảo VKSND hai cấp ổn định biên chế và thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên sơ cấp gồm: Kiểm tra viên, Chuyên viên đang công tác tại VKSND các cấp, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Thời gian thi: Dự kiến tháng 9/2023 và chia làm 2 đợt: Đợt 1: Thi Kiểm sát viên cao cấp, đối tượng thi là Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh. Địa điểm thi tại trụ sở VKSND tối cao.

Đợt 2: Thi Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp cho các đối tượng còn lại. Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với người dự thi của các tỉnh từ Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với người dự thi của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Xem toàn văn nội dung Kế hoạch tại đâyke-hoach-thi-ksv-2023.pdf

P.V