Mục đích thi tuyển nhằm tuyển chọn, bổ nhiệm đủ số lượng chức danh Kiểm sát viên cao cấp cho VKSND tối cao, VKSND cấp cao; chức danh Kiểm sát viên sơ cấp cho VKSND cấp quận, huyện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành KSND theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của đội ngũ công chức ngành Kiểm sát, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát các cấp.

Yêu cầu thi tuyển là bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên sơ cấp; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng ngạch chức danh khi được bổ nhiệm.

Nội dung thi phải sát với yêu cầu thực tiễn; bảo đảm cho người dự thi phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi chức danh.

Việc thi tuyển phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành.

Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư); trừ trường hợp đơn vị có khó khăn, không đảm bảo về nguồn dự thi thì không nhất thiết thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh.

Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi.

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh một kỳ thi Kiểm sát viên. (Ảnh minh hoạ)

Về số lượng chỉ tiêu Kiểm sát viên cần bổ sung: Thực hiện theo Quyết định số 136/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao bổ sung chỉ tiêu Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên sơ cấp.

Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên cao cấp gồm: Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp đang công tác tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao 1, 2, 3.

Đối với người dự thi công tác tại VKSND tối cao: Thực hiện Nghị quyết số 999/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của VKSND thì ưu tiên bố trí Kiểm sát viên cao cấp cho các đơn vị nghiệp vụ có áp lực công việc lớn, khối lượng công việc tăng; trong đó chú ý các đơn vị Vụ 3, Vụ 5, Vụ 9, Vụ 10. Do đó, người dự thi công tác tại các đơn vị tham mưu phục vụ nếu trúng tuyển sẽ bố trí tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao. Người dự thi làm đơn cam kết về việc chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức và không giữ chức vụ quản lý nếu trúng tuyển (trường hợp có điều kiện thì có thể bố trí chức vụ quản lý phù hợp).

Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên sơ cấp là Kiểm tra viên, Chuyên viên đang công tác tại VKSND cấp quận, huyện.

Lưu ý: Không tuyển chọn người dự thi Kiểm sát viên đối với người đang công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao và các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành KSND; người đang làm công tác công nghệ thông tin, kế toán, tài chính, thủ quỹ, văn thư, lưu trữ.

Đối với thi Kiểm sát viên trung cấp và chỉ tiêu còn thiếu của Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND tối cao sẽ có Kế hoạch thi đợt 2 như thông lệ hàng năm.

Về tiêu chuẩn, điều kiện chung, Kế hoạch nêu rõ: Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện chung để bổ nhiệm Kiểm sát viên theo Điều 75 Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 3 năm trước liền kề (2021, 2022, 2023) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trường hợp trong 3 năm đó có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 1 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập thể lãnh đạo và cấp uỷ cơ quan, đơn vị nơi người dự thi công tác đồng ý và thống nhất cử tham gia dự thi tuyển.

Đạt 50% số phiếu của thành viên Ủy ban kiểm sát đồng ý tuyển chọn, cử tham dự thi tuyển.

Được cấp uỷ hoặc chính quyền cơ sở nơi người dự thi cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của người dự thi và gia đình tại nơi cư trú.

Không trong thời gian xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật; có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của người dự thi để đảm bảo chất lượng kỳ thi.

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể, đối với người dự thi Kiểm sát viên cao cấp: Đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 5 năm (điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Tổ chức VKSND năm 2014).

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 mà có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên (tính đến ngày 31/5/2024) theo khoản 2, Điều 79 Luật Tổ chức VKSND năm 2014; đang giữ ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, có hệ số lương từ 4,74 trở lên thì được tham gia dự thi.

Có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Đối với người dự thi Kiểm sát viên sơ cấp: Kiểm tra viên, Chuyên viên đang công tác tại VKSND cấp quận, huyện có thời gian làm công tác pháp luật từ 4 năm trở lên (tính đến ngày 31/5/2024) được tham gia dự thi.

Dự kiến, thi tuyển khu vực phía Bắc sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6/2024, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; thi tuyển khu vực phía Nam sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2024, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

Xem toàn văn nội dung Kế hoạch tại đâykh

P.V