Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 789/QĐ-T2-ĐT ngày 5/7/2023 công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối với sinh viên Văn bằng 2 khóa 2 (lớp 1) hệ đào tạo chính quy ngành Luật.

Theo đó, có 32 sinh viên lớp Văn bằng 2 khóa 2 (lớp 1) được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân ngành Luật.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Danh sách 32 sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp.

Theo thông tin từ Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, dự kiến Lễ bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vào đầu tháng 8/2023.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2022, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân khóa I - hệ văn bằng 2 chính quy ngành Luật cho 56 sinh viên.

Theo thông tin trước đó mà lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho biết, việc đào tạo văn bằng thứ hai bậc đại học nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Văn bằng thứ hai đại học ngành Luật hệ chính quy có giá trị tương đương văn bằng thứ nhất vì phương thức tổ chức đào tạo; khối lượng kiến thức sinh viên phải tích lũy để được xét tốt nghiệp và cấp bằng thực hiện theo quy định của chương trình đào tạo đại học ngành Luật của Trường mà sinh viên chưa được học ở chương trình đại học thứ nhất. 

Sau khi tốt nghiệp hệ đào tạo văn bằng thứ hai đại học ngành Luật của Trường thì người học đủ điều kiện để học tập, bồi dưỡng theo quy định để được cấp chứng chỉ thực hành nghề luật; làm công tác tư vấn pháp luật hoặc làm việc tại các bộ phận pháp chế của cơ quan, tổ chức.

Cao Nguyên