Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm, VKSND tối cao (Vụ 5) nhận thấy, Cục Kiểm lâm là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Theo báo cáo của Cục Kiểm lâm và kết quả trực tiếp kiểm sát tại Cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm vùng IV, VKSND tối cao (Vụ 5) thấy với địa bàn, lĩnh vực quản lý rộng, Cục Kiểm lâm và 4 Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, vừa thực hiện nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong quá trình xác minh, khởi tố, điều tra vụ án.

leftcenterrightdel
 VKSND tối cao kiểm sát trực tiếp tại Cục Kiểm lâm.

Với lực lượng công chức, viên chức mỏng, chưa được đào tạo chuyên sâu về tố tụng hình sự nên còn lúng túng trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và xác minh, điều tra hành vi phạm tội, từ đó có thể dẫn đến việc giải quyết, thực hiện quyết định tố tụng, hành vi tố tụng chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, VKSND tối cao (Vụ 5) kiến nghị Cục trưởng Cục Kiểm lâm tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ tố tụng hình sự trong tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm và xác minh, điều tra vụ án đối với lực lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Cục Kiểm lâm và 4 Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phan Hải