Trong tháng 8-9/2021, VKSND TX Hoàng Mai đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ tại UBND các xã Quỳnh Liên, xã Quỳnh Dị, xã Quỳnh Lập, xã Quỳnh Lộc. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương, gặp và tiếp xúc trực tiếp với người chấp hành án tại địa phương.

Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát của VKSND TX Hoàng Mai nhận thấy, UBND các xã cũng đã quan tâm, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua các lần kiểm sát trước, cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định Luật Thi hành án hình sự, các thông tư, hướng dẫn thi hành về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ.

Mặc dù địa bàn có đặc thù là các bị án chủ yếu làm nghề ngư nghiệp, thường xuyên ra biển đánh bắt thủy hải sản, nhưng UBND các xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát người chấp hành án; thực hiện nghiêm việc giải quyết cho bị án vắng mặt tại địa phương theo đúng thủ tục quy định, tạo điều kiện cho họ lao động kiếm sống, nhưng vẫn đảm bảo được thời gian chấp hành án và sự có mặt của các bị án.

leftcenterrightdel
 VKSND TX Hoàng Mai công bố kết luận kiểm sát tại đơn vị được kiểm sát. Ảnh VKSNA.

Tuy nhiên, Đoàn cũng phát hiện một số vi phạm, tồn tại hạn chế trong công tác THAHS tại UBND cấp xã, điển hình: hồ sơ thi hành án thiếu bản tự nhận xét của bị án và bản nhận xét của UBND xã về quá trình thực hiện nghĩa vụ của bị án hoặc UBND xã không phân loại kết quả chấp hành án của bị án; Cơ quan THAHS triệu tập người chấp hành án đến làm việc tại UBND xã nhưng UBND xã không cử người tham gia; bị án vắng mặt ở địa phương nhưng không có đơn xin phép, không rõ lý do; bị án chấp hành án Cải tạo không giam giữ chưa nộp khấu trừ thu nhập hoặc hồ sơ không có biên lai hay tài liệu khác thể hiện việc đã nộp khấu trừ thu nhập nhưng UBND xã lại nhận xét bị án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và xếp loại khá, không đúng với thực tế;…

Qua công tác trực tiếp kiểm sát, nhận thấy sau khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về Công an cấp xã theo Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị cùng với Luật thi hành án hình sự 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, công tác giám sát, giáo dục những người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân cả về khách quan và chủ quan như: ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến cho khâu giám sát, quán lý các bị án gặp nhiều khó khăn; các đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc; cán bộ phụ trách chưa làm hết trách nhiệm được giao, cập nhật kịp thời quy định của pháp luật cũng như quan tâm sâu sát,…nên công tác THAHS tại các UBND cấp xã còn tồn tại những vi phạm, hạn chế nhất định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND TX Hoàng Mai đã công bố kết luận trực tiếp kiểm sát, đề nghị các UBND cấp xã khắc phục những tồn tại thiếu sót nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; ngăn chặn, hạn chế các bị án phạm tội trong thời gian chấp hành án, động viên các bị án tái hòa nhập cộng đồng. VKSND TX Hoàng Mai đã ban hành 4 kiến nghị khắc phục vi phạm yêu cầu UBND 4 xã nói trên thực hiện.

UBND các xã đã tiếp thu các nội dung kết luận của Viện kiểm sát, cam kết sẽ khắc phục thiếu sót, vi phạm nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự trên địa bàn. 

P.V