Tin từ VKSND huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa ban hành kiến nghị đến Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ yêu cầu có biện pháp chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh, khắc phục một số vi phạm.

Qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND huyện Đức Thọ nhận thấy: Trong thời gian tháng 12/2020 đến tháng 8/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ đã tiếp nhận 135 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án chuyển giao theo quy định của pháp luật, sau khi tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ đã kịp thời ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành cơ bản bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh và VKSND huyện Đức Thọ phối hợp kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Đức Thọ (T8/2021).

Tuy nhiên, việc ra các quyết định về thi hành án, vẫn còn một số vi phạm, thiếu sót, đó là: Ban hành 2 Quyết định thi hành án chậm thời hạn so với quy định; 3 Quyết định thi hành án căn cứ điều luật không đầy đủ và thiếu chính xác.

Để việc ra các quyết định về thi hành án bảo đảm về thời hạn theo quy định của pháp luật, việc áp dụng căn cứ pháp luật đầy đủ và chính xác, VKSND  huyện Đức Thọ đã ban hành kiến nghị, yêu cầu đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ có biện pháp chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh, khắc phục  vi phạm nêu trên, không để tái diễn trong thời gian tới

Ngọc Mẫn