Tin từ VKSND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Đô Lương.

Đoàn kiểm sát trực tiếp đã tiến hành nghiên cứu sổ sách thi hành án, việc tiếp nhận, phân loại, chuyển giao bản án, quyết định; công tác thụ lý, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án, kết quả giải quyết việc thi hành án; tình hình, số liệu việc thu, chi tiền, tài sản thi hành án; kiểm sát các hồ sơ đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn thi hành án, hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án, hồ sơ ủy thác thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến công tác thi hành án.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Đô Lương chủ trì tọa đàm, ban hành kết luận kiểm sát trực tiếp. Ảnh VKSNA.

Qua quá trình trực tiếp kiểm sát, VKS nhận thấy Chi cục THADS huyện Đô Lương cũng đã chấp hành tương đối tốt những quy định của pháp luật trong việc thụ lý và tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó đoàn kiểm sát cũng chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, góp ý đối với Chi cục THADS huyện trong công tác xác minh giải quyết đối tượng không đủ điều kiện thi hành vẫn còn một số đối tượng còn thiếu thông tin về tài sản, trình tự hồ sơ thủ tục một số đối tượng được hoãn trả tiền tạm ứng án phí còn thực hiện chậm, một số quyết định chưa có điều kiện thi hành án thiếu tính chặt chẽ, một số hồ sơ thu chi, tiền thi hành án còn chậm nộp ngân sách và chậm trả cho các đối tượng được nhận.v.v….

Kết thúc kiểm sát trực tiếp, VKSND huyện Đô Lương đã tổ chức tọa đàm, ban hành kết luận. Lãnh đạo Chi cục THADS huyện đã thống nhất tiếp thu kết luận, cam kết khắc phục thiếu sót, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong THADS nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân dân, đảm bảo khắc phục kịp thời các dạng vi phạm, những tồn tại, thiếu sót đã xảy ra trong quá trình tổ chức thi hành án.

P.V