Tin từ VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ban hành kiến nghị đối với đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, để chỉ đạo phòng chuyên môn khắc phục vi phạm về thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Trước đó, qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục phúc thẩm về tranh chấp Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu và bị đơn là Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Thành Vinh, địa chỉ trụ sở tại Số 6, đường Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; VKSND tỉnh Nghệ An phát hiện Sở Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong hoạt động thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ và tham mưu đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 621542 và số BM 621541 ngày 14/6/2013 đang thế chấp tại Ngân hàng là chưa đầy đủ hồ sơ, vi phạm quy định nêu trên dẫn đến việc ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND.ĐC ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh chưa đảm bảo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý đất đai nhất là đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; VKSND tỉnh Nghệ An đã ban hành kiến nghị đối với đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, chỉ đạo phòng chuyên môn khắc phục vi phạm nêu trên và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

P.V