Ngày 4/5, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm một phần bản án 13/2022/HC-ST, ngày 20/4 của TAND tỉnh Khánh Hòa, giải quyết vụ án hành chính "Yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin".

Trong vụ án hành chính liên quan đến quyền tiếp cận thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin, người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Bình, trú Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đơn khởi kiện và khởi kiện bổ sung của người khởi kiện, ông Nguyễn Văn Bình khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa gồm 2 nội dung: yêu cầu Tòa án hủy văn bản số 5898/UBND-NC ngày 16/6/2020 về việc trả lời công dân; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết việc cung cấp thông tin  là Giấy phép đầu tư sân Golf 18 lỗ của Công ty Hoàn Cầu.

Trong thông báo thụ lí của Tòa án xác định, Tòa không thụ lí đối với nội dung khởi kiện thứ hai, lí do đó không phải là hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tóa án.

Mặc dù vậy, tại bản án 13/2022/HC-ST, HĐXX vẫn tuyên bác cả hai yêu cầu khởi kiện. Theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, việc bác yêu cầu khởi kiện đối với hành vi hành chính là vượt quá giới hạn xét xử, làm mất quyền khởi kiện của ông Bình đối với hành vi hành chính “Buộc UBND tỉnh Khánh Hòa phải cung cấp thông tin là Giấy phép đầu tư sân golf 18 lỗ của Công ty Hoàn Cầu tại phiếu yêu cầu ngày 13/4/2020”.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Bình - người khởi kiện.. Nguồn: lsvn 

VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng viện dẫn Điều 4 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định “Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối công khai thông tin và cung cấp thông tin của UBND tỉnh theo yêu cầu của công dân”.

Căn cứ hồ sơ vụ án, các thông tin liên quan và quy định của pháp luật, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định kháng nghị một phần bản án 13/2022/HC-ST, đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án sửa phần quyết định của bản án này theo hướng: Không tuyên bác yêu cầu đối với hành vi hành chính “Buộc UBND tỉnh Khánh Hòa phải cung cấp thông tin là Giấy phép đầu tư sân golf 18 lỗ của Công ty Hoàn Cầu tại phiếu yêu cầu ngày 13/4/2020”.

Liên quan đến vụ án này, trước khi vụ án được đưa ra xét xử, ngày 10/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản hủy văn bản số 5898/UBND-NC, lí do chưa phù hợp về hình thức văn bản (đúng ra phải là quyết định-PV). Tuy vậy, ông Bình vẫn không rút đơn khởi kiện.

Hơn 10 ngày sau, vào 21/12/2021, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin do ông Bình yêu cầu. Đến ngày 14/1/2022 Văn Phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo (số 36/TB-VP.UBND) từ chối cung cấp thông tin.

Ngay sau đó, ông Bình có đơn khởi kiện bổ sung, yêu cầu tòa án hủy thông báo 36/TB-VP.UBND. Tuy nhiên, theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu khởi kiện bổ sung có sau khi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử nên không có căn cứ để Tòa án ra quyết định thụ lí bổ sung.

Bản án 13/2022/HC-ST, ngày 20/4 của TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên: “Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Bình về việc yêu cầu hủy Văn bản số 5898/UBND-NC ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và buộc UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp Giấy phép đầu tư sân Golf 18 lỗ của Công ty Hoàn Cầu theo phiếu yêu cầu ngày 13/4/2020.

Tách yêu cầu khởi kiện bổ sung đề nghị Tòa án tuyên hủy thông báo 36/TB-VP.UBND, ngày 14/1/2022 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thành vụ án hành chính khác khi ông Nguyễn Văn Bình có đơn yêu cầu”.


V.H