Ngày 25/11, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành kiến nghị Chánh án TAND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm chậm gửi các bản án, quyết định có hiệu lực cho Chi cục thi hành án Dân sự huyện.

leftcenterrightdel
Qua công tác trực tiếp kiểm sát VKSND tỉnh Đắk Nông đã phát hiện TAND huyện Tuy Đức có nhiều vi phạm chậm gửi các bản án, quyết định có hiệu lực cho Chi cục thi hành án Dân sự.

Theo nội dung văn bản kiến nghị, trong thời gian từ 1/10/2020 đến 30/9/2021, TAND huyện Tuy Đức đã gửi quá hạn 15 bản án, quyết định có định có hiệu lực pháp luật cho Chi cục thi hành án Dân sự huyện Tuy Đức. Trong đó, thời gian quá hạn ít nhất là 2 tháng 10 ngày và dài nhất là 3 năm 8 tháng.

Theo VKSND tỉnh Đắk Nông, việc chậm gửi các bản án, quyết định nói trên đã vi phạm khoản 1 Điều 28 Luật thi hành án Dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Việc TAND huyện Tuy Đức chậm gửi các bản án, quyết định trên cho Chi cục thi hành án Dân sự đã làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự, của Nhà nước.

Để xảy ra những vi phạm nêu trên là do Thẩm phán, Thư ký, công chức được phân công chưa làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo TAND huyện Tuy Đức chưa sâu sát, thường xuyên và kịp thời.

Do đó, ngày 19/11/2021 VKSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản số 3974/KN-VKS-P8 kiến nghị Chánh án TAND huyện Tuy Đức chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm nêu trên. Đồng thời, trả lời kiến nghị bằng văn bản cho VKSND tỉnh Đắk Nông theo quy định./.

Nguyễn Quân