Mới đây, VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực lâm nghiệp (từ ngày 1/12/2019 đến ngày 31/8/2021) tại Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác do đồng chí Hà Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong làm Trưởng Đoàn trực tiếp kiểm sát tại Hạt Kiểm lâm huyện.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Hà Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong làm Trưởng Đoàn, ngoài ra còn có lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện, Ban pháp chế HĐND huyện tham gia thực hiện vai trò giám sát.

Sau một ngày làm việc, Đoàn kiểm sát đã đi đến kết luận sơ bộ về những việc làm được cũng như những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm của Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong thời gian qua.

Cụ thể, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong đã phân công một Kiểm lâm viên phụ trách công tác pháp chế. Quá trình thực hiện, có mở sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong công tác phối hợp, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong đã thông báo kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến VKSND huyện, Cơ quan CSĐT Công an huyện để tiến hành các hoạt động theo thẩm quyền...

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong. Cụ thể, trong kỳ kiểm sát, đơn vị này chỉ thụ lý 20 nguồn tin nhưng có đến 9 tin không tiến hành xác minh, hiện đã quá thời hạn giải quyết. Đồng thời, sau khi tiếp nhận tố giác, tin báo, Hạt trưởng không phân công cán bộ điều tra hoặc ra quyết định phân công Phó Hạt trưởng tiến hành xác minh; không ra thông báo hoặc chậm thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin cho Viện kiểm sát.

Ngoài ra, có một số nguồn tin đã quá thời hạn giải quyết, Hạt Kiểm lâm mới đề nghị gia hạn. Cá biệt, có một quyết định tạm đình chỉ xác minh nguồn tin không phù hợp.

Theo Trưởng Đoàn kiểm sát, nguyên nhân của tồn tại trên trước hết là do Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong không làm tốt vai trò của lực lượng chuyên trách giúp lãnh đạo UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ rừng cho chủ rừng... mà chỉ tiến hành công việc như một chủ rừng, thường “chạy” theo các nguồn tin về chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép để xử lý.

Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn kiểm sát kiến nghị Hạt Kiểm lâm khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã nêu, củng cố hoạt động tiếp nhận, xử lý nguồn tin của tội phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với cơ quan CSĐT trong việc phân định thẩm quyền xử lý nguồn tin.

Tiếp thu toàn bộ nhận xét, đánh giá mà Đoàn kiểm sát nêu ra như trên, đồng chí Lê Xuân Sơn, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong hứa sẽ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, thực hiện đầy đủ kiến nghị của đoàn, đồng thời cảm ơn đoàn công tác đã chỉ ra sai phạm để đơn vị có định hướng khắc phục.... Đồng chí Sơn cũng đề nghị VKSND huyện, MTTQ Việt Nam huyện, HĐND huyện tiếp tục quan tâm kiểm sát, giám sát quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.../.

Nguyễn Chính - Hồng Quân