leftcenterrightdel
 Lũy kế đến cuối tháng 2 năm 2023 đã khoanh nợ, xóa nợ 36.584 tỉ đồng. 

Đây là số liệu được Tổng cục Thuế cung cấp. Ngoài ra, theo cơ quan này, tính đến cuối tháng 2  toàn ngành đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2022, bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2022; Kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 64,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Về công tác quản lý nợ thuế, Tổng cục Thuế cho hay, thực hiện thu nợ thuế trong tháng 2 ước đạt 3.100 tỉ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 2/2023 đã thu được 8.313 tỉ đồng. Đồng thời, thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội, lũy kế đến cuối tháng 2/2023 ước đạt 36.584 tỉ đồng. Trong đó, khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỉ đồng; Xóa nợ tiền chậm nộp là 7.601 tỉ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 2/2023, toàn quốc có 886.442 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 108 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2022. Tính đến ngày 20/2, cơ quan thuế đã ban hành 2.203 quyết định hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền thuế hoàn là 13.620 tỉ đồng, bằng 7% dự toán Quốc hội giao (186.000 tỉ đồng).

Nguyễn Anh