Quyền kháng nghị, kiến nghị của VKSND thực hiện khi phát hiện hành vi, bản án, quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp có vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, xâm phạm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Khi nhận được kháng nghị, kiến nghị của VKSND thì cơ quan, người có thẩm quyền phải giải quyết kháng nghị, xem xét trả lời kiến nghị của VKSND theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Ngọc Hồi tích cực thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị án dân sự.

Trong giai đoạn cải cách tư pháp hiện nay, việc tiếp tục nâng cao vai trò của VKSND khi thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị trong việc kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự là rất quan trọng. Việc thực hiện đúng, đủ quyền kháng nghị, kiến nghị góp phần hoàn thành mục tiêu tổng quát của cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp Việt Nam độc lập, chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh.

Hiểu được tầm quan trọng của công tác này nên ngay từ đầu năm 2024, Viện trưởng VKSND huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đã trực tiếp chỉ đạo triển khai, quán triệt việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 18/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2024, qua công tác kiểm sát, VKSND huyện Ngọc Hồi phát hiện Bản án số 01/2024/DS-ST ngày 24/01/2024 của TAND huyện Ngọc Hồi giải quyết vụ án tranh chấp dân sự về “Tranh chấp quyền sử dụng đất”.

Theo VKSND huyện Ngọc Hồi, Tòa án cấp sơ thẩm chưa đánh giá chứng cứ liên quan đến việc giải quyết trong vụ án một cách khách quan, toàn diện đã vi phạm Điều 93, 94, 95 và Điều 97 của Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015. Những vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm đã làm cho pháp luật không được chấp hành nghiêm chỉnh, việc giải quyết vụ án không đúng quy định của pháp luật. Từ đó, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự được pháp luật bảo vệ. Do đó, VKSND huyện Ngọc Hồi đã ban hành 1 kháng nghị phúc thẩm và đã được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Đồng thời, VKSND huyện Ngọc Hồi ban hành 1 kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

VKSND huyện Ngọc Hồi chỉ rõ, tại thời điểm ký kết hợp đồng cho vay nhưng hợp đồng thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khách hàng đã hết hạn sử dụng không đáp ứng đủ điều kiện giao kết hợp đồng. Giao dịch hợp đồng đã vi phạm điều cấm của luật, quy định tại Điều 130 BLDS năm 2015; Điều 188 Luật đất Đai năm 2013; Điều 117 và Điều 122 của Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Từ những phân tích đó, VKSND huyện Ngọc Hồi yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum khắc phục vi phạm, có biện pháp chỉ đạo kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm, nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật.

Những nỗ lực cố gắng của tập thể VKSND huyện Ngọc Hồi về việc nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự đã được VKSND tỉnh Kon Tum ghi nhận, động viên khích lệ. Đây là một trong những động lực để tập thể đơn vị cố gắng hơn nữa trong thời gian tới./.

Trà My - Nguyễn Chính