leftcenterrightdel
 Tập thể VKSND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh:minh họa)

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, VKSND huyện Tân Phú Đông nhận thấy TAND huyện đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc ra thông báo thụ lý vụ việc dân sự, thông báo trả lại đơn khởi kiện, đảm bảo thời hạn gửi quyết định, bản án cho Viện kiểm sát, đương sự...

Tuy nhiên, qua kiểm sát nhận thấy TAND huyện còn chưa thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như không gửi bản sao đơn kháng cáo, tài liệu, chứng cứ bổ sung mà người kháng cáo gửi kèm đơn kháng cáo cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Ngoài ra, qua công tác kiểm sát, đơn vị còn phát hiện Tòa án có vi phạm như: không thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa trong trường hợp sau khi hoãn phiên tòa mà Tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa.

VKSND huyện Tân Phú Đông đã kiến nghị đến đồng chí Chánh án TAND huyện có biện pháp chỉ đạo kiểm tra để khắc phục vi phạm nêu trên và đã có văn bản chấp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát.                                                        

Thanh Phong - Thanh Toàn