Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, VKSND huyện Quế Phong nhận thấy trong thời gian qua Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND huyện Quế Phong đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết đúng đắn, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án hình sự, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn có một số vi phạm, thiếu sót trong việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; Trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự như: Không kịp thời bổ sung quyết định thay thế khi Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự chuyển vị trí công tác khác, đưa người không có tên trong quyết định Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự vào tham gia định giá; Thành viên Hội đồng định giá không đúng với quy định khoản 4 Điều 8 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự”); Biên bản định giá tài sản không ghi kết quả khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; Kết luận định giá tài sản không ghi Quyết định thành lập Hội đồng định giá.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND huyện Tân Kỳ tặng quà ủng hộ hộ nghèo ở địa phương. Ảnh Tư liệu năm 2019 của VKSNA.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chưa được kịp thời, Phòng Tài chính của UBND huyện không kịp thời tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự khi có người khác chuyển vị trí công tác, một số cán bộ được phân công chưa đầu tư thời gian nghiên cứu Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, nên dẫn đến việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự thời gian qua còn vi phạm.

Để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đảm bảo việc định giá tài sản theo đúng thẩm quyền, thành phần, tình tự, thủ tục quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo giá trị pháp lý của kết luận định giá tài sản, góp phần phục vụ tốt công tác xác minh, xử lý các vụ việc, vụ án hình sự trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, VKSND huyện Quế Phong đã ban hành văn bản kiến nghị về vi phạm trong hoạt động định giá tài đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, vi phạm trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Nghệ An tặng nhà tình nghĩa ở huyện Quế Phong. Ảnh VKSNA.

Ở huyện Tân Kỳ, VKSND huyện cũng đã ban hành kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo nhằm giảm thiểu tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội ma túy trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Kiến nghị của VKSND huyện Tân Kỳ đã chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội ma túy như sau:

Phần lớn các thanh, thiếu niên phạm tội ma túy trên địa bàn huyện có trình độ văn hóa thấp, không có nghề nghiệp, không chịu khó lao động; Một số sau khi chấp hành án, cai nghiện ma túy trở về địa phương còn có tâm lý mặc cảm. Có những lúc chưa được giúp đỡ, động viên kịp thời của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, chưa được khuyến khích, hỗ trợ công ăn việc làm dẫn đến bị rủ rê, lôi kéo, tiếp tục phạm tội; 

Loại ma túy được các đối tượng độ tuổi thanh, thiếu niên sử dụng phổ biến là Methaphetamine. Đây là loại ma túy dễ mua, dễ cất giấu, dễ sử dụng, có thể sử dụng chung nhiều người nên thường được thanh, thiếu niên và học sinh sử dụng để tạo hưng phấn khi đi hát Karaoke, sau khi uống rượu, bia trong các buổi liên hoan, giao lưu hoặc thức đêm để chơi game;

Thiếu sự quản lý của gia đình đối với con em mình; Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhận biết về ma tuý, tác hại của ma túy, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những lôi kéo, dụ dỗ của đối tượng xấu vào mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; Việc phối hợp quản lý học sinh giữa nhà trường với phụ huynh học sinh có thời điểm chưa hiệu quả…

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND huyện Tân Kỳ tặng quà gia đình thân nhân Liệt sĩ. Ảnh Tư liệu của VKSNA

Từ những nguyên nhân đã chỉ ra ở trên, Viện trưởng VKSND huyện Tân Kỳ đã kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kịp thời chỉ đạo một số nội dung như sau: Chỉ đạo Phòng lao động & Thương binh xã hội xây dựng cơ chế, chính sách tạo công ăn việc làm cho các đối tượng nghiện ma túy, xóa bỏ tâm lý mặc cảm của người nghiện ma túy sau khi trở về xã hội, giúp họ có điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng; Chỉ đạo Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có môi trường dễ phát sinh tội phạm như: Nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, quán internet…tạo môi trường lành mạnh cho các thanh, thiếu niên làm việc, học tập và phát triển; Phát động và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả của hoạt động tự quản.

Ngoài ra, VKSND huyện Tân Kỳ cũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Đoàn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh, thiếu niên; có biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình về lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật; Phối hợp tốt với nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục, đào tạo học sinh; Chỉ đạo Phòng giáo dục - đào tạo và các Trường THPT, THCS trên địa bàn tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa (có thể đề nghị phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Phòng tư pháp huyện...) nhằm thông tin kịp thời về các loại ma túy; tác hại của từng loại ma túy; cách phân biệt, nhận biết các chất ma túy; các đặc điểm của người nghiện ma túy, sử dụng ma túy; thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; các biện pháp phòng tránh cho bản thân và gia đình... Giúp các em hiểu đúng thực trạng tội phạm và tệ nạn ma túy, hiểm họa, tác hại, hậu quả của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội góp phần giúp các em có kỹ năng phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong trường học.

Mẫn Phong