leftcenterrightdel
 Quang cảnh một buổi xét xử về ly hôn trực tuyến tại tỉnh Tiền Giang. (Ảnh:minh họa)

Theo đó, thời gian gần đây trên địa bàn huyện, việc ly hôn có chiều hướng gia tăng, phần lớn ở độ tuổi còn trẻ, cụ thể: Năm 2020, tổng số án dân sự, hôn nhân gia đình Tòa án thụ lý giải quyết là 1.185 vụ, việc, trong đó án hôn nhân và gia đình 754 vụ, chiếm 57,8%.

Tính riêng án hôn nhân và gia đình trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 là 1.117 vụ, việc; trong đó số người ly hôn từ 35 tuổi trở xuống chiếm 88,4%. Sáu tháng đầu năm 2021, Tòa án thụ lý giải quyết 363 vụ, việc hôn nhân và gia đình (tăng 35 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2020).

Để góp phần củng cố và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, hạn chế ly hôn. VKSND huyện Cái Bè kiến nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện các biện pháp sau:

Thứ nhất: Đối với cơ quan có chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình…nhất là ở các địa bàn nông thôn. Tăng cường truyền thông về giữ gìn hạnh phúc gia đình; đa dạng các hình thức giáo dục giới trẻ nhận thức đúng đắn, đầy đủ về đời sống hôn nhân trước và sau khi kết hôn.

Thứ hai: Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu. Bảo đảm kết quả bền vững các chương trình xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm, nhất là ở các xã có điều kiện kinh tế khó khăn. Phát động phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Biểu dương kịp thời và nhân rộng các mô hình gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ sống mẫu mực.

Thứ ba: Đối với các trường hợp xảy ra bạo lực gia đình, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục không để tiếp tục phát sinh; quan tâm giúp đỡ người con chưa thành niên bị ngược đãi, tạo điều kiện để các em học tập, vui chơi, ổn định về tâm sinh lý.

Thứ tư: Các tổ chức, đoàn thể cấp cơ sở cần thường xuyên tuyên tuyền đến các cặp vợ chồng cần nhận thức vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình, phải yêu thương, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và trách nhiệm, điều quan trọng nhất là phải biết nghĩ về con cái, tôn trọng, giữ gìn truyền thống hôn nhân chung thủy  của gia đình Việt Nam.

Thứ năm: Chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại vi phạm, tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, cờ bạc, là những tác nhân gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình, dẫn đến ly hôn.

Thứ sáu: Tăng cường công tác hòa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết mâu thuẫn. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác hòa giải như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người Cao tuổi…

Sau khi nhận được kiến nghị của VKSND huyện Cái Bè, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm những kiến nghị nêu trên.

Thanh Phong