leftcenterrightdel
 Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong giải quyết nguồn tin về tội phạm. (Ảnh minh hoạ trước ngày 27/4/2021)

Theo đó, thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND thị xã Gò Công nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công đã tuân thủ, thực hiện cơ bản đúng quy định Bộ luật Tố tụng hình sự; tuy nhiên vẫn còn xảy ra vi phạm.

Cụ thể, vi phạm quy định, thủ tục tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố giác về tội phạm. Theo đó, trong tháng 6/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công có nhận được đơn tố giác tội phạm về việc bà Phạm Thị Ro Sa (SN 1989) và ông Nguyễn Ro Bin cùng ngụ tại số 117 Thủ Khoa Huân, khu phố 5, Phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công sau khi xem xét nội dung đơn đã chuyển toàn bộ đơn đến Tòa án nhân dân thị xã Gò Công để tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền do cho rằng nội dung tố giác thuộc trường hợp tranh chấp dân sự về hợp đồng góp hụi. Theo đó, ngày 18/6/2021 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công đã ban hành các thông báo về việc chuyển đơn nói trên, gửi cho người tố giác và Viện kiểm sát cùng cấp. VKSND thị xã Gò Công nhận được các thông báo trên vào ngày 5/8/2021.

Việc Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công sau khi tiếp nhận, phân loại đơn tố giác chuyển cho Đội Cảnh sát hình sự xem xét và chuyển toàn bộ đơn tố giác đến Tòa án cùng cấp giải quyết là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 145, khoản 5 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; khoản 3 Điều 8 Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện trưởng VKSND thị xã Gò Công kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an thị xã chỉ đạo Điều tra viên khắc phục các vi phạm nêu trên; đồng thời, thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC. Trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát về kết quả thực hiện kiến nghị.

Khoản 1 Điều 145, khoản 5 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định:

“Điều 145. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.”

“Điều 146. Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

5. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định:

“Điều 8. Phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải tiến hành phân loại trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận. Trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền thì giải quyết theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch này. Nếu có căn cứ xác định tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi có căn cứ xác định. Trong trường hợp không thể chuyển ngay thì phải thông báo bằng các hình thức liên lạc nhanh nhất cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền biết.”

“Điều 9. Giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết, Thủ trưởng Cơ quan điều tra trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc quyền thụ lý, giải quyết hoặc ra Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tổ chức, chỉ đạo thụ lý, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố sau khi tiếp nhận đã rõ về dấu hiệu của tội phạm, đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không phải ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.”

Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ Công an quy định:

Điều 8. Phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra các cấp của Công an nhân dân

3. …

- Nếu xác định tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì báo cáo, đề xuất Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện được phân công (hoặc được ủy quyền) chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi có căn cứ xác định. Trường hợp không thể chuyển ngay thì phải thông báo bằng các hình thức liên lạc nhanh nhất cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền biết.”

Thanh Phong -MPhong