Thông qua công tác kiểm sát giải quyết tranh chấp trong các vụ án lao động và kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND, VKSND thành phố Thái Bình nhận thấy Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Thái Bình bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số vụ việc thủ tục hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động và chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Tòa án còn chậm, vi phạm quy định, dẫn đến giải quyết còn kéo dài, cụ thể:

Qua vụ việc tranh chấp kiện đòi tiền lương ngày 15/7/2022 các đương sự có đơn đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tiến hành hòa giải tranh chấp lao động, nhưng đến ngày 12/9/2022 Phòng mới có văn bản số 116 với nội dung trả lại đơn đề nghị với lý do căn cứ Điều 190 Bộ luật Lao động năm 2019 hết thời hiệu hòa giải tranh chấp lao động, việc có văn bản trả lại đơn là chậm so với quy định; sau khi có văn bản Phòng không gửi cho các bên tranh chấp, khi các đương sự yêu cầu thì mới gửi và chuyển cho Tòa án để giải quyết.

Việc chậm có văn bản trả lời và không gửi văn bản cho các bên tranh chấp là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019.

leftcenterrightdel
 VKSND thành phố Thái Bình trong một cuộc họp đơn vị.

Qua công tác kiểm sát hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án từ 1/1/2022 - 30/3/2023, còn 20/62 hồ sơ có biên bản bàn giao hồ sơ nhưng không ghi ngày, tháng và chậm chuyển hồ sơ cho Tòa án theo quy định từ 3-11 ngày, dẫn đến thời hạn Tòa án ra Quyết định mở phiên họp chậm, thời hạn quản lý người nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện kéo dài. Thực hiện chưa đúng Điều 43 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ.

Để phòng ngừa, khắc phục các tồn tại vi phạm, VKSND thành phố Thái Bình đã ban hành kiến nghị với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Thái Bình thực hiện các biện pháp chỉ đạo cán bộ chuyên môn, rút kinh nghiệm những thiếu sót.

Chú trọng công tác hoà giải tranh chấp lao động để hạn chế việc khởi kiện giải quyết tranh chấp tại Toà án, gửi văn bản trả lời cho các bên tranh chấp đúng thời gian quy định.

Thực hiện kịp thời việc chuyển hồ sơ cho Tòa án để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng quy định, không để kéo dài, tạo điều kiện cho cơ sở cai nghiện quản lý đối tượng chặt chẽ, chống bỏ trốn ra ngoài gây án, phạm tội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác hòa giải tranh chấp lao động và công tác lập hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc để nắm chắc các quy định của pháp luật, tham mưu thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

Sau khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Thái Bình đã tiếp thu khắc phục.

H.P