Thông qua công tác kiểm sát vụ án Dân sự về “ Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn: bà Đào Thị Hoài, ông Lê Văn Thắng và bị đơn ông Hà Văn Lịch cùng trú tại thôn Hữu Chế, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh do Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ thụ lý, giải quyết.

VKSND huyện Đức Thọ nhận thấy: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ đã yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hương Sơn - Đức Thọ cung cấp các hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 467157, thửa đất số 243, tờ bản đồ địa chính số 18 tại thôn Hữu Chế, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, diện tích 255m 2 mang tên bà Đào Thị Hoài, ông Lê Văn Thắng để giải quyết vụ án theo quy định.

Tuy nhiên, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hương Sơn - Đức Thọ không tìm thấy những hồ sơ liên quan nói trên và trả lời nguyên nhân không tìm thấy là do thất lạc sau quá trình nhiều lần vận chuyển, chuyển vị trí công tác, kho bãi.

Xét thấy: Việc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hương Sơn - Đức Thọ không lưu trữ hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ yêu cầu là vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29; Điểm a khoản 3 Điều 30 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ địa chính làm ảnh hưởng đến việc thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Để bảo đảm phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, VKSND huyện Đức Thọ đã ban hành Kiến nghị đối với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có các biện pháp chấn chỉnh, kiểm tra không để xẩy ra các vi phạm tương tự trong thời gian tới.

P.V