leftcenterrightdel
Năm 2022, cơ quan Thuế đã thực hiện 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế.

Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, năm 2022, cơ quan Thuế đã thực hiện được 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021; kiểm tra được 665.781 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tăng cường công tác chống gian lận trong hoàn thuế GTGT, tổ chức rà soát, phân tích rủi ro, lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế để thực hiện thanh tra, kiểm tra về hoàn thuế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Công an trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, tờ khai nhập khẩu, các lô hàng xuất khẩu, xác minh việc thanh toán qua ngân hàng và các giao dịch kinh tế phát sinh để kịp thời phát hiện các hành vi gian lận hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Theo đó, toàn Ngành đã thực hiện được 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tổng số thuế truy hoàn và phạt là 630 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi nợ đạt 39.000 tỉ đồng tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Thuế cũng cho hay, đẩy mạnh triển khai xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14: Năm 2022, ngành Thuế đã xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách đạt 2.757 tỉ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 35.229 tỉ đồng. Trong đó, đã xử lý khoanh nợ là 28.217 tỉ đồng; xử lý xóa nợ là 7.012 tỉ đồng.

Nguyễn Anh