Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định SGK lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Theo đó, năm 2020, Bộ GD-ĐT sẽ có 2 lần thẩm định SGK lớp 2, lần một dự kiến từ tháng 6-9, lần hai từ tháng 9-12.

9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 có SGK được tiến hành thẩm định gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, tiếng Anh.

Để đảm bảo chất lượng cho công tác thẩm định SGK, Bộ GD-ĐT sẽ tập huấn cho đội ngũ những người dự kiến tham gia vào các hội đồng quốc gia thẩm định sách.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Mục tiêu là để các thành viên có thông tin đầy đủ về chương trình tổng thể, chương trình môn học, các nội dung liên quan khác và thống nhất quan điểm, nhận thức về các nội dung đã được quy định trong Thông tư 33 “Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; Tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK”.

Công tác này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2020. Sau quá trình tập huấn, các thành viên tham gia sẽ được ban tổ chức cân đối thành phần để tham mưu Bộ trưởng thành lập Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK lớp 2.

Đầu tháng 6/2020, Bộ GD-ĐT sẽ thông báo việc tổ chức thẩm định SGK lớp 2 lần một, để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi bản mẫu SGK và hồ sơ đề nghị thẩm định về Bộ.

Từ tháng 7-9/2020, các Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK lớp 2 sẽ làm việc tập trung, thẩm định bản mẫu SGK qua 2 vòng để đề xuất Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét phê duyệt các bản mẫu được đánh giá “Đạt”.

Những bản mẫu SGK được đánh giá “Đạt nhưng cần sửa chữa” hoặc “Không đạt” ở lần thẩm định 1, nếu đơn vị có nhu cầu, có thể gửi hồ sơ đề nghị thẩm định trong lần Bộ GD-ĐT tổ chức thẩm định SGK lớp 2 vào tháng 9/2020.

 

Lưu Ly