Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các nhà xuất bản (NXB) và các Sở GD&ĐT về việc cung cấp thông tin phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GT&ĐT đề nghị các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ trưởng Bộ GD&DT phê duyệt phải có hình thức phù hợp để cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin về sách giáo khoa nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, đầy đủ cho từng môn học.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương, báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/1/2020. Đồng thời, các nhà xuất bản cần khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng có công văn gửi các Sở GD&ĐT chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể, Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Các địa phương cần tập trung vào quy trình tổ chức cho giáo viên lựa chọn sách phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với việc lựa chọn sách giáo khoa phải bảo đảm sự phù hợp giữa đề xuất của các tổ chuyên môn và kết quả của Hội đồng. Các Sở GD&ĐT cần gửi góp ý về Bộ trước ngày 10/1/2020.

PV