Theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1/8/2022, quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực trong cả giai đoạn 2022-2025.

Đối tượng áp dụng là người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (trừ trường hợp đóng theo phương thức quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chương III Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH), đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội, là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH.

leftcenterrightdel

 Từ ngày 01/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyệncho người tham gia trên địa bàn (Ảnh minh hoạ)

Những đối tượng cụ thể gồm các nhóm dưới đây.

Thứ nhất, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi.

Thứ hai, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thứ ba, người lao động giúp việc gia đình.

Thứ tư, người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương.

Thứ năm, xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thứ sáu, nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.

Thứ bảy, người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm).

Thứ tám, người tham gia khác.

Trong đó, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 5/9/2021 của UBND Thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Về mức hỗ trợ, người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Cụ thể, các mức hỗ trợ lần lượt như sau: thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác.

Mức hỗ trợ này là ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp quận, huyện, thị xã. Riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, UBND các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi BHXH thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

Tính tới tháng 6 năm 2022, Hà Nội có hơn 1,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm khoảng 38% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Đến nay, thành phố có gần 65 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng hơn 61 nghìn người so với năm 2008 - thời điểm bắt đầu triển khai chính sách này./.

Ngọc Anh