Trả lời :

Trường hợp mẹ bạn không để lại di chúc thì phần tài sản của bà sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Theo đó, Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, bố em không thể tự ý bán căn nhà thuộc sở hữu chung của cả bố và mẹ em. Phần di sản thừa kế của mẹ bạn sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (nếu có) như đã nêu trên. Do đó, để bảo vệ quyền hưởng di sản của mình bạn có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án chia thừa kế.