Về vấn đề này, Luật sư Trần Đức Thắng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội có ý kiến như sau:

leftcenterrightdel
Luật sư Trần Đức Thắng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng. 

Điều 8 Thông tư 65/2020/TT-BCA về quyền hạn của Cảnh sát giao thông thì quy định rằng CSGT được dừng các phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông và các giấy tờ tùy thân cũng như áp dụng các biện pháp để xử lý các hành vi vi phạm giao thông đường bộ:

Điều 8. Quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát

1. Được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (sau đây viết gọn là phương tiện giao thông) theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông đang kiểm soát theo quy định của pháp luật; kiểm soát việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.

2. Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

….”

Tuy nhiên luật cũng có những quy định về trang phục khi CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Điều 11 Thông tư 65/2020/TT-BCA:

Điều 11. Trang phục; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông

1. Trang phục của Cảnh sát giao thông

a) Cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm sử dụng trang phục Cảnh sát, đeo số hiệu Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Khi kiểm soát vào buổi tối, ban đêm hoặc ban ngày trong điều kiện thời tiết sương mù, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn phải mặc áo phản quang;

b) Trường hợp kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, được bố trí một bộ phận Cảnh sát giao thông mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật;

Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông (sau đây viết gọn là Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ), Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trưởng Công an cấp huyện) trở lên quyết định việc mặc trang phục Cảnh sát hoặc thường phục khi sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phải ghi rõ trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát.”

Vậy thì theo luật định CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phải mặc trang phục Cảnh sát, đeo số hiệu theo quy định, khi kiểm soát trong điều kiện hạn chế tầm nhìn thì phải mặc áo phản quang.

CSGT không được dừng xe xử phạt khi mặc thường phục mà chỉ được quyền giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông nhằm phát hiện các hành vi vi phạm và thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai mặc cảnh phục để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu trong tình huống bạn có căn cứ cho rằng CSGT dừng xe, xử lý vi phạm trái pháp luật, không đúng với các quy định của pháp luật thì bạn có quyền khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Song Anh