Những lưu ý khi xét hỏi vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi
Những lưu ý khi xét hỏi vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi21/12/2019 15:52
TP HCM Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gia tăng, không chấp nhận đòi nợ thuê
TP HCM: Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gia tăng, không chấp nhận đòi nợ thuê09/12/2019 16:27
VKSND huyện Vĩnh Linh Tuyên tuyền phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
VKSND huyện Vĩnh Linh: Tuyên tuyền phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em30/10/2019 20:58
Viện kiểm sát kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
Viện kiểm sát kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em09/10/2019 10:57
Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em26/09/2019 15:51
Kiến nghị tăng nặng hình phạt đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
Kiến nghị tăng nặng hình phạt đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em29/08/2019 17:07
Những lưu ý khi kiểm sát các biện pháp ngăn chặn, phê chuẩn khởi tố bị can, bảo vệ nạn nhân
Những lưu ý khi kiểm sát các biện pháp ngăn chặn, phê chuẩn khởi tố bị can, bảo vệ nạn nhân01/05/2019 10:03
VKS kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
VKS kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em02/03/2019 07:28
Viện kiểm sát kiến nghị phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
Viện kiểm sát kiến nghị phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em15/12/2018 19:04
Viện kiểm sát kiến nghị tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang gia tăng
Viện kiểm sát kiến nghị tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang gia tăng07/11/2018 17:44

Những lưu ý khi xét hỏi vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

(BVPL) - Theo lãnh đạo Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao, trong quá trình xét hỏi đối với vụ án có người bị hại bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi, Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên cần chú ý một số nội dung nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm của người bị hại.