leftcenterrightdel
 Các hành vi xâm hại trẻ em cần được ngăn chặn một cách kịp thời (tranh minh họa).

Thời gian qua nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt của UBND huyện nên công tác phòng ngừa xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã được những hiệu quả hết sức tích cực, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân ở huyện nhà đặc biệt hết sức quan tâm nhằm bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, các ngành chức năng đã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh tội phạm xâm hại trẻ em đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện từng bước được giảm thiểu và kiềm chế.

Mặc dù vậy, tình hình tội phạm xâm hại hại tình dục trẻ em trên địa bàn vẫn còn xảy ra. Các bị hại trong các vụ án này đều ở độ tuổi dưới 16 tuổi và đa số là học sinh, đặc biệt trong đó có 2 vụ gây hậu quả làm nạn nhân có thai và sinh con. Đây là hành vi suy đồi đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần giảm thiểu những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm, tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em nói riêng tại địa phương, VKSND huyện Ba Tri đã có văn bản kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện một số giải pháp nhằm phòng ngừa như sau:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tri thực hiện nghiêm túc Luật Trẻ em, cùng các Nghị quyết của Quốc hội; Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em…

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là các nhà nghỉ, quán Karaoke, dịch vụ giải trí khác…, cũng như thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động văn hóa không lành mạnh tại địa phương. Kết hợp chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức pháp luật cũng như kiến thức về giới tính cho trẻ em...

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc đăng ký kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, báo cáo các trường hợp các gia đình tổ chức lễ cưới, hỏi cho người chưa đủ điều kiện về độ tuổi kết hôn; định kỳ kiểm tra công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đối với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường học và các bậc phụ huynh kết hợp giữa công tác giảng dạy và triển khai các biện pháp tuyên truyền giáo dục cho học sinh về sức khoẻ giới tính, tình dục. Chỉ đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể huyện, xã, thị trấn nhất là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Đài truyền thanh cần tổ chức các phong trào, các buổi tuyên truyền, toạ đàm, phóng sự về giáo dục sức khỏe giới tính cho trẻ em vị thành niên, nhất là trẻ em gái, tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Chỉ đạo Huyện đoàn Ba Tri, phối hợp với các Xã đoàn, Chi đoàn khối Cơ quan Tư pháp, xây dựng các buổi tuyên truyền, tổ chức các phiên tòa giả định tại các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện để tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật nhằm nâng cao ý thức của các em học sinh trong việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, về kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ trẻ em cho học sinh các trường Tiểu học, THCS trong huyện. Cung cấp những kiến thức về kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho trẻ em nhằm hạn chế tình trạng trẻ em bị xâm hại. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và chính quyền cấp cơ sở hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các bị hại trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm nâng cao năng lực về các kỹ năng bảo vệ trẻ em; theo dõi, thống kê và có biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, thực hiện các quy trình tiếp nhận, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị xâm hại để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Kiến nghị trên đã được UBND huyện Ba Tri ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung VKSND huyện Ba Tri.

Văn Khánh