Học sinh Hà Nội học trực tuyến hết tháng
Học sinh Hà Nội học trực tuyến hết thángiconvideo
17/02/2021 10:48
Học sinh ở Hải Dương học trực tuyến đến hết tháng 2
Học sinh ở Hải Dương học trực tuyến đến hết tháng 2 14/02/2021 23:47
Chủ tịch Đại học Harvard và vợ dương tính với Covid-19
Chủ tịch Đại học Harvard và vợ dương tính với Covid-1925/03/2020 19:18
Các trường không được thu phí dạy học trực tuyến
Các trường không được thu phí dạy học trực tuyến16/03/2020 12:02
Thực hiện học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học
Thực hiện học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học14/03/2020 16:18
Hàng loạt trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm 1-2 tuần và vẫn học trực tuyến
Hàng loạt trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm 1-2 tuần và vẫn học trực tuyến28/02/2020 12:46
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học hóa trong khám, chữa bệnh BHYT năm 2018
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học hóa trong khám, chữa bệnh BHYT năm 2018 28/12/2018 20:57
Việt Nam có đại học trực tuyến đầu tiên
Việt Nam có đại học trực tuyến đầu tiên13/10/2015 23:10

Học sinh Hà Nội học trực tuyến hết tháng

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn về việc cho sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 đến hết ngày 28/2 nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Theo Vnews)