Mặc dù trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện chưa có trường hợp lây nhiễm COVID-19, trước những diễn biến phức tạp của dịch, UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh nghỉ học.

leftcenterrightdel
 

Công văn số 1925/UBND-KGVX của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, Trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp giáo dục độc lập, tư thục tạm dừng đến trường từ ngày 10/5/2021; học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục sau khi hoàn thành kiểm tra hết học kỳ II năm học 2020-2021 dừng đến trường, chuyển sang học tập trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 9-5 đến khi có mới thông báo mới.

leftcenterrightdel
 Thái Nguyên cho học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, căn cứ diễn biến tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.  

Trọng Tài