Nắm chắc phạm vi, nội dung kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát
Nắm chắc phạm vi, nội dung kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát27/01/2020 11:28
Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh triển khai công tác
Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh triển khai công tác02/01/2020 17:17
Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý triển khai công tác
Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý triển khai công tác30/12/2019 16:55
Thực hiện tốt công tác kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại và lao động
Thực hiện tốt công tác kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại và lao động18/12/2019 16:17
Nâng cao năng lực trong công tác thực hành quyền công tố
Nâng cao năng lực trong công tác thực hành quyền công tố18/07/2019 13:46
Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử có nhiều chuyển biến tích cực
Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử có nhiều chuyển biến tích cựciconvideo
15/01/2019 21:20
Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử có nhiều chuyển biến tích cực
Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử có nhiều chuyển biến tích cực15/01/2019 14:09
Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, án tham nhũng đạt nhiều kết quả nổi bật
Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, án tham nhũng đạt nhiều kết quả nổi bật04/01/2019 09:41
Tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án tham nhũng, chức vụ
Tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án tham nhũng, chức vụ19/09/2018 22:36
Tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử
Tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 04/06/2018 09:59
Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố08/05/2018 16:12

Nắm chắc phạm vi, nội dung kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát

(BVPL) - Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, lãnh đạo, Kiểm sát viên nắm chắc phạm vi, nội dung kháng cáo của người tham gia tố tụng, kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát; nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, đặc biệt là phần nhận định và quyết định của bản án sơ thẩm liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị.