Đồng chủ tọa có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện Cấp cao 3: Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Lâm Quang Trường và Phạm Đình Cúc. Cùng các đồng chí lãnh đạo Viện nghiệp vụ, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo cấp phòng trực thuộc và các đồng chí KSV...

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện Cấp cao 3, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng đồng chủ tọa. 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện Cấp cao 3 nhấn mạnh: Buổi tọa đàm nằm trong chương trình công tác năm 2021 của Viện cấp cao 3, trong đó có các nhiệm vụ “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ” và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Đây là buổi sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ giữa Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện cấp cao 3 và đội ngũ Kiểm sát viên nhằm trao đổi thông tin hai chiều (Kiểm sát viên phát biểu ý kiến, quan điểm về những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị; Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện cấp cao 3 giải đáp thắc mắc, kiến nghị của Kiểm sát viên và quán triệt thực hiện một số vấn đề nghiệp vụ). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng công tác và khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi Kế hoạch và Chương trình công tác năm 2021 của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Mậu Hưng KSV Cao cấp Viện nghiệp vụ phát biểu tại buổi tọa đàm. 

Tại buổi tọa đàm, KSV các Viện nghiệp vụ đã nêu bật một số nội dung như: Tiền đề để làm tốt vai trò, bản lĩnh của KSV khi tham gia bảo vệ kháng nghị tại phiên tòa; quan hệ phối hợp giữa cán bộ nghiên cứu, văn phòng và KSV cần chặt chẽ hơn để đảm bảo công tác xét xử được chất lượng hơn; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình đi xét xử, chuyển giao hồ sơ giữa Viện và Tòa; Điều kiện cần và đủ đối với KSV ngoài kỹ năng tranh tụng còn phải có kỹ năng viết thật tốt, đặc biệt là kỹ năng nghiên cứu, sàn lọc, lên sơ đồ án…

Đánh giá tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện Cấp cao 3 biểu dương đội ngũ KSV các ngạch của Viện cấp cao 3 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, áp lực thường xuyên trong công việc; sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác;

Đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau trong công việc chung, góp phần quan trọng cùng tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động khác trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, nhất là năm 2020 Viện cấp cao 3 đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng, tạo nên những thành tích mới trong công tác nghiệp vụ mà trước nay chưa đạt được. Qua buổi toà đàm này, cũng là tiền đề giúp đơn vị tiếp tục đạt thành tích tốt trong năm 2021.

 

Phi Sơn